Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

A digitális (kutatási) adatkezelés és tárolás objektum orientált paradigmája. Honnan indultunk, hova jutottunk és hova tartunk.

Előadók
Kovács László

A digitális adatkezelés FAIR módja jelenleg mint meghatározó elvárásrendszer járja át a digitális adatokkal foglalkozók gondolkozását és jelöli ki a tényleges cselekvéseik irányát mind a kutatói, mind pedig a kutatás támogatói szférában. A FAIR elvárásrendszer váratlanul gyors és széleskörű elterjedése meglepte a FAIR elvárások eredeti kidolgozóit leginkább azért, mert az eredeti kontextusbeli FAIR használat gyorsan átkerült más (nem tervezett) kontextusokba is, sok esetben eltorzított tartalmi értelmezésekkel. Az előadás ezt a jelenséget járja körül, és egyben bemutatja az ARP-projektben tervezett digitális objektum-orientált (kutatási) adatkezelés alapjainak célzott megteremtését.

Távoli videó webcím