Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

A kutatási adatkezelés és tárolás objektum orientált jövőképe és tervezett manifesztációja az ELKH ARP-projektben

Esemény
Előadók
Kovács László

A digitális adatkezelés FAIR módja jelenleg mint meghatározó elvárásrendszer járja át a digitális adatokkal foglalkozók gondolkozását és jelöli ki a tényleges adatkezelési cselekvéseik irányát mind a kutatói mind pedig akár a kutatás támogatói szférákban.

A FAIR elvárásrendszer váratlanul gyors és széleskörű elterjedése meglepte a FAIR elvárások eredeti kidolgozóit leginkább azért mert az eredeti kontextusbeli FAIR használat gyorsan átkerült más (eredetileg nem tervezett) kontextusokba is, sok esetben eltorzított tartalmi értelmezésekkel.

Az előadás ezt a jelenséget járja körül, egyben bemutatja az ELKH ARP digitális repozitórium platform fejlesztési projektben tervezett digitális objektum orientált (kutatási) adatkezelés alapjainak célzott megteremtését. 

Távoli videó webcím