Ugrás a tartalomra

HUN-REN Adatrepozitórium Platform

GYIK

Mi az adatrepozitórium?

Az adatrepozitóriumok olyan adatbázis infrastruktúrák, amelyek lehetővé teszik a kutatási adatok hosszú távú megőrzését, kereshetővé tételét és szolgáltatását.

Mi minősül kutatási adatnak?

Minden a tudományos kutatás során előállított, a tudományos közösség által általánosan elfogadott tényadat, amely a kutatási eredmények hitelességét igazolja. A kutatási adatok az információk széles skáláját fedik le és sokféleképpen állhatnak elő.

Kutatási adatok például:

 • adatbázis-tartalmak (videó, hang, szöveg, képek)

 • alkalmazások működési adatai (naplófájlok tartalma, alkalmazások futási eredményei, szimulációk eredményei)

 • audio/video anyagok, fotók, filmek, diapozitívok, hangfelvételek

 • dokumentumok (szöveges vagy táblázatos formátumban)

 • fehérje vagy genetikai szekvenciák

 • kérdőívek, szövegátiratok, kódkönyvek

 • kérdőíves felmérések válaszai, teszteredmények

 • kutatási folyamat során megszerzett és/vagy előállított digitális tárgyak

 • laboratóriumi jegyzetek, terepgyakorlati naplók, feljegyzések

 • modellek, algoritmusok, szkriptek

 • módszerek és munkafolyamatok

 • szabványos működési eljárások és protokollok

 • színképek, színképelemzések stb.

Mik a FAIR alapvelvek?

A F(indable)A(ccessible)I(nteroperable)R(eusable) adatkezelés lényege, hogy a kutatási adatok könnyen megtalálhatóak és hozzáférhetőek, emellett pedig együttműködőek, azaz biztosítják a különböző platformok közötti átjárhatóságot, és végül újrafelhasználhatóak további kutatások támogatása érdekében. A FAIR olyan vezérelvek készlete, amelyek betartása biztosítja a kutatási adatok fentiekben részletezett kritériumoknak való megfelelését.

További információkért látogasson el az Open Science oldalára.

Az HUN-REN ARP projekt kiemelt célja a FAIR adatkezelési kultúra támogatása az HUN-REN intézményhálózatán belül. A projekt keretében továbbfejlesztett szolgáltatás ezzel összehangban a FAIR irányelveknek teljes mértékben megfelelő repozitóriumi infrastruktúra-szolgáltatás lesz.

Mikortól vehető igénybe a HUN-REN ARP?

Az új Adatrepozitórium Platform (ARP) a tervek szerint 2023 második felétől áll majd a felhasználók rendelkezésére.