ELKH Adatrepozitórium Platform

Kutatási adatok megosztása és repozitóriumok ismerete az ELKH kutatói körében

Az ELKH ARP projekt keretében az ELKH kutatóinak adatkezeléssel kapcsolatos ismereteit, tapasztalatait, igényeit egy komplex, kvalitatív és kvantitatív felmérés keretében térképeztük fel. Az intézményen belüli archiválásról szóló rövid beszámolónkat a kapcsolódó hírben olvashatják.

Számos hazai kutató megosztja a kutatás után az adatait, ez talán annak is köszönhető, hogy sok kutató eleve csoportosan dolgozik. A kutatási adatok megosztása a kutatás közben és lezárása után így alakul:

Kutatási adatok megosztása

Mindig Gyakran Néha Soha Egyéb
kutatás lezárását követően 17 27 40 12 4
kutatás közben 9 30 50 8 3

A kutatási adatok rendszerszintű és hatékony megosztásának feltétele, hogy a kutatók rendelkezésére álljanak kutatási repozitóriumok, valamint azokat ismerjék és használják is. Az igénybe vehető repozitóriumok ismeretéről szóló kérdésünk rámutat arra, hogy a kutatók több, mint fele nem ismer olyan repozitóriumot, amelyet igénybe vehetne kutatási adatainak lerakására és megosztására:

Igénybe vehető repozitóriumok ismerete

Nem ismer 56
Ismer, általánosat 19
Ismer, diszciplína specifikusat 13
Ismer, általánosat és diszciplína specifikusat is 12

Számos egyéb adatarchiválás probléma merült fel a kérdőívünket kitöltők körében: a kutatók hivatkoznak tárolóhelyhiányra, szűkös kapacitásokra, egységes gyűjtőhely és bevált automatizmusok hiányára egyaránt. Többen fájlalják, hogy nincs egységes eljárásrend, minden csoportnak külön-külön kell kialakítania a saját szokásaikat, és többen panaszkodnak arra, hogy az adatok megőrzése megfelelő, de hiányzó személyzetet igényelne. Az ELKH ARP keretében szeretnénk minél több felmerülő problémát elhárítani.